ZARZĄD

  Prezes
  Sylwia Ewa Chęć

  Wiceprezes
  Izabela Sobiecka-Kapica

  Sekretarz
  Iwona Wieczorek

  Skarbnik
  Agnieszka Maksim

  Członek Zarządu
  Zofia Mazur